Inženýrská činnost

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: , Vydáno dne: 27. 01. 2008Patříte k lidem, kteří hospodaří se svým časem a penězi? Nabízíme Vám kompletní služby pro stavebníky a investory. Od okamžiku, kdy se rozhodnete stavět rodinný nebo bytový dům, provozovnu či rekreační objekt, musíte získat množství vyjádření, povolení a stanovisek. Dále Vás čeká zajistit si celou řadu projektových dokumentací jednotlivých odborností a schválení těchto dokumentací od správců inženýrských sítí a státní správy. S touto starostí Vám rádi pomůžeme.

Stavební povolení


V průběhu přípravy výstavby je třeba projít dlouhou cestu od okamžiku rozhodnutí stavět až po vlastní stavební povolení. Zajistíme Vám kompletní souhrn služeb v oblasti přípravy dokumentace stavby. Provedeme Vás úskalím přípravy dokumentací s řadou povolení a vyjádření, potřebných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Osazení domu na parcele


Typový projekt je po jeho zakoupení ještě potřeba doplnit o dokumentaci, která má vztah ke konkrétní stavební parcele, na níž bude rodinný dům postaven. Jedná se především o výkres situace stavby s osazením stavby do terénu, o projekt přípojek inženýrských sítí a napojení na komunikaci, případně o projekt oplocení pozemku a terénních úprav, zpevněných venkovních ploch apod. V rámci našich inženýrských služeb Vám zpracujeme potřebnou dokumentaci podle požadavků místě příslušného stavebního úřadu.

Projekty připojení inženýrských sítí


K typovému projektu Vám zpracujeme projekty veškerých inženýrských sítí (elektro, voda, plyn, kanalizace, dopravní řešení sjezdu) na které bude Váš dům napojen. Ušetříme Vám čas s veškerou administrativou spojenou s jednáními s dotčenými orgány, s vyřízením žádostí o připojení, nebo sepsáním smluv o odběru. Díky našim zkušenostem s danou problematikou, Vám zajistíme hladký průběh všech řízení potřebných k připojení a stavbě Vašeho domu.

Proč právě Stach.cz?

Zajímá Vás přibližná cena inženýrské činnosti spojené s vydáním stavebního povolení pro Vaši stavbu? Použijte kontaktní formulář na stránce s kontaktními údaji. Napište nám co nejvíce informací o zamýšlené stavbě, na jaké inženýrské sítě bude dům připojen, bude-li u domu studna, jímka na vyvážení či domovní čistírna odpadních vod, tepelné čerpadlo apod., je-li parcela zasíťovaná – pokud není, tak z jaké vzdálenosti je možno se připojit – je-li to známo, je-li na parcelu vydáno územní rozhodnutí, v jaké obci a okrese budete stavět. Orientační cenovou nabídku Vám zašleme do 3 dnů.

Všechna práva vyhrazena. Kopírování a používání textového obsahu webových stránek Stach.cz stavby s.r.o. není povoleno