Reference

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: , Vydáno dne: 05. 11. 2008
 • Desítky úprav typových projektů rodinných domů včetně inženýrské činnosti spojené s vydáním stavebního povolení a výkonu stavebního dozoru

 • Individuálních projekty rodinných domů v energeticky úsporném nebo nízkoenergetickém standardu

 • 1.Situace koordinační 2.Základy 3.1NP 4.2NP 5.Krov 6.Střecha 7.Řez A-A 8.Řez B-B 9.Pohledy

 • Projekty přestaveb a rekonstrukcí starších rodinných domů, občanských a skladových objektů

 • Návrh Pizzerie a administrativní budovy v Praze-Hostivicích

 • Přístavba penzionu Flora v Konstantinových Lázních

 • Foto po realizaci

 • Administrativní budova spol. SEA s.r.o. Praha 10

 • 1.Situace koordinační 2.Půdorys základů 3.Půdorys 1PP 4.Půdorys 1NP 5.Půdorys 2NP 6.Půdorys krovu 7.Vizualizace krovu 8.Řez A-A 9.Řez B-B 10. Pohledy
  Foto stavby 1.10.2009 Foto stavby 1.10.2009

 • Prodejna potravin SPAR a Hoby market Bor u Tachova

 • Velkoobchodní sklad zeleniny ONIONS Horšovský Týn

 • 1.Situace koordinační 2.Půdorys 1NP 3.Řez A-A 4.Řez B-B 5.Pohledy 6.Výkres vazníku
  1.Foto stavby 2.Foto stavby 3.Foto stavby 4.Foto stavby

 • Příprava území pro výstavbu 6 rodinných domů v katastru obce Erpužice

 • 1.Situace 2.Vizualizace 3.Ortofoto

 • Příprava území pro výstavbu 7 rodinných domů v katastru obce Bor u Tachova

 • 1.Situace návrhová

 • Vestavba v bytovém domě Stříbro

 • Pasivní rodinný dům Tachov

 • 1.Půdorys základů 2.Půdorys 1NP 3.Půdorys 2NP 4.Půdorys krovu 5.Řez A-A 6.Řez B-B 7.Pohled jižní 8.Pohled severní 9.Pohled východní 10.Pohled západní 11.Detail D1 12.Detail D2 13.Detail D3
 • Pasivní rodinný dům Stříbro

 • 1.Situace koordinační 2.Půdorys základů 3. Půdorys 1NP 4. Půdorys 2NP 5.Půdorys stropu 6. Půdorys krovu 7.Půdorys střechy 8. Řez A-A 9. Řez B-B 10. Pohledy

  Pro většinu námi projektovaných staveb zároveň vykonáváme inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení a přípravou realizace stavby. V průběhu výstavby obvykle vykonáváme stavební dozor, u staveb prováděných dodavatelsky pak technický dozor investora.

  Podílíme se na odborném vedení obnovy historických památek ve spolupráci s Kamenicko-stavební firmou Ladislav Stach, Stříbro

 • Obnova a statické zajištění opěrných kamenných pilířů a točitého kamenného schodiště Jízdárny ve Světcích u Tachova

 • Celková oprava krovu a střechy Kostela Nanebevzetí Panny Marie Stříbro

 • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

 • Zajištění statiky kamenných opěrných pilířů a celková rekonstrukce stropní klenby hlavní lodi Kostela Nanebevzetí Panny Marie Stříbro


 • Všechna práva vyhrazena. Kopírování a používání textového obsahu webových stránek Stach.cz stavby s.r.o. není povoleno