Stach.cz stavby s.r.o. - eshop stavebniny - stavební materiál

»  kontakt |
»  objednávkový list | cena objednávky: Kč s DPH
  NABÍDKA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»


  Internetový obchod - obchodní podmínky

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Předfakturou po potvrzení objednávky (nabídky), dnem splatnosti se rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího. V případě neuhrazení faktury může být objednávka stornována.

GARANCE CENY

Cenová nabídka je nezávazná, závaznou se stane až po písemném potvrzení zákazníkem. Platnost cenové nabídky je 14 dní od elektronického zaslání. Ceny platí v den objednání, odesláním objednávky dodavateli.

DOPRAVA

Standardně je doprava objednaného zboží stanovena individuálně dle vzdálenosti místa vykládky a požadavku vykládky hydraulickou rukou.

Doprava je zpravidla při odběru většího množství materiálu zdarma, případný příplatek za dopravu je kalkulován dle skutečně vynaložených
nákladů dopravce a bude formou cenové nabídky poptávaného materiálu stanoven předem.

KDY DOSTANU ZBOŽÍ

Běžně zboží dodáváme v termínu 7dnů od objednání přímo na místo stavby. U materiálu podléhajícímu individuální poptávce a nutnosti výroby na základě této poptávky je skutečný termín dodání stanoven po dohodě předem.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník je povinen při přejímce zboží řádně zkontrolovat obsah a množství dodávky přesně podle dodacího listu. Případné nesrovnalosti je povinen zapsat do dodacího listu. Formální správnost dodávaného množství potvrdí svým podpisem, dále je nutno dopnit číslo občanského průkazu.

JAK REKLAMOVAT ZBOŽÍ

Pro uplatnění reklamace je odběratel povinen si zboží při dovávce ještě před složením zkontrolovat, případně pořídit fotodokumentaci. Pokud bude zboží poškozeno, má právo odběratel zboží odmítnout. Nebude-li na dodacím listě, jež je předán odběrateli při dodávce zboží, uveden žádný záznam o poškozeném (reklamovaném) zboží, má dodavatel právo reklamaci neuznat. Důvodem pro reklamované zboží je poničený materiál (popraskaný, rozbitý), v případě jiného odstínu barvy cihly nelze reklamaci uznat. Pro uplatnění reklamace kontaktujte prosím osobu uvedenou na Vašem dodacím listě.

VRÁCENÍ PALET

Nepoškozené a znovu použitelné palety a proklady lze vrátit do kteréhokoliv nejbližšího odběrního místa určeného dodavatelem. Informaci lze získat na vyžádání. Lhůta na vrácení palet a prokladů je 12 měsíců ode dne prodeje. Palety a proklady dodavatel při nákupu zboží fakturuje a zpětně vykupuje za níže uvedené ceny:

Paleta typ EUR 1200x800 mm
prodejní 250,- Kč/ks bez DPH
výkupní cena je snížena o 50,- Kč/ks bez DPH /opotřebení/

Paleta Ytong
prodejní 120,- Kč/ks bez DPH
výkupní cena je snížena o 20,- Kč/ks bez DPH /opotřebení/

Proklady
prodejní 80,- Kč/2ks bez DPH
výkupní cena je snížena o 20,- Kč/2ks bez DPH /opotřebení/

Svoz palet zdarma při počtu min. 200 ks platí pro celou ČR, svoz palet v množství 50-199 je za paušální poplatek 1000,- Kč.

provozovatel: Stach.cz stavby s.r.o. | odpovědná osoba: Ladislav Stach | eshop, webdesign: webové stránky